תוכנית 12 הצעדים ותפילת השלווה

12הצעדים


חשוב לציין כי הכוח העליון אינו צריך להיות אמונה באלוהים,ולכן אתיאיסטים משתמשים בשיטת שנים עשר השלבים ללא מאפיינים דתיים.רמת הדתיות המחוברת לכוח עליון משתנה מקבוצה אחת לאחרת.חלק מהקבוצות מבוססות דת והפגישות יסתיימו בתפילה,בעוד שאחרות ידלגו על כך.כמעט כל פגישה מסתיימת עם החזקת ידיים ואחווה קבוצתית.

בכל מצב המבקש פתרון,בכל מקרה שמטריד–התפילה עשויה לענות על השאלה.מה לקבל,מה לשנות,מתי נדרשת שלווה ומתי זה הזמן לפעול באומץ.על כן את התפילה יש להעמיד במקום גלוי לעין ולקרוא אותה לעיתים קרובות ככל שניתן 12הצעדים פותחו בשנות השלושים של המאה שעברה על ידי קבוצת אלכוהוליסטים.האנשים האלה ניסו הכול,ועדיין לא הצליחו להפסיק את ההתמכרות שלהם לאלכוהול,על אף שהיא לגמרי הרסה את חייהם.איכשהו,השם פקח את עיניהם והראה להם תכנית רוחנית פשוטה בת 12צעדים,שהצליחה לעזור אפילו למקרים הקשים ביותר להחלים.הצלחתה של התכנית גרמה לה להתפשט,והיום מתקיימות אלפי קבוצות 12צעדים בכל העולם,עבור כל סוגי ההתמכרויות:אלכוהול,הימורים,אכילה,סמים ועוד.התכנית הפשוטה הזאת עזרה למיליוני אנשים להחלים,גם ברמות ההתמכרות הקשות ביותר.התכנית עובדת הכי טוב במסגרת קבוצתית ובליווי של ספונסר.להלן סיכום של 12הצעדים:

1.הודינו כי אנו חסרי אונים מול התאווה,וכי אבדה לנו השליטה על חיינו

2.2.הגענו לאמונה כי כוח גדול מאיתנו יוכל להביא אותנו לשפיות

3.3.החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלקים כפי שאנו מבינים אותו

4.4.ערכנו ספירת מלאי מוסרית של עצמנו,נוקבת וחסרת פחד

5.5.התוודינו בפני אלקים,בפני עצמנו ובפני אדם נוסף,על טיבם המדויק של פגמינו

6.6.היינו נכונים לחלוטין כי ישחרר אותנו אלקים מפגמים אלה באופיינו

7.7.ביקשנוהו בענווה כי ישחרר אותנו מחסרונותינו

8.8.ערכנו רשימה של כל האנשים בהם פגענו ונעשינו נכונים לכפר בפניהם כולם

9.9.כיפרנו במישרין בפני אנשים,בכל מקום שניתן,פרט למקרים שמעשה זה יפגע בהם או באחרים.

10.10.המשכנו בספירת המלאי האישית,וכאשר שגינו הודינו בכך מיד

11.11.חיפשנו בדרך של תפילה והרהורים לשפר את מגענו ההכרתי עם אלקים כפי שאנו מבינים

אותו,כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאיתנו,ומבקשים ממנו את הכוח לבצע זאת.

12.12.כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה,ניסינו להעביר מסר זה למכורים אחרים,ולנהוג על פי עקרונות אלה בכל תחומי חיינו.

מעט רקע לתכנית 12הצעדים

דוד המלך אמר,בתהילים: "עד אנה אשית עצות בנפשי…עד אנה ירום אויבי עליי.הביטה ענני, "…השם אלוקיי,האירה עיניי פן אישן המוות אם אנו מרגישים שהפסוקים האלה נכתבו עבורינו כי ניסינו את כל הכלים שהוצעו במדריך עד כה,ואנו בכל זאת חוזרים ומועדים לאותם דפוסים אנו עוד לא מסוגלים להתמודד לבד · ולבסוף,חשוב מכול–אנו מרגישים ש"נישן מוות",כפי שאומר דוד המלך,אם לא נצליח הרי שהגענו לתחתית הבור ואנו נמצאים בצעד הראשון מתוך השנים-עשר,שאומר

הודינו כי אנו חסרי אונים מול התאווה,וכי אבדה לנו השליטה על חיינו תכנית12הצעדים,אם מפנימים אותה כראוי,הוכיחה את עצמה כבר כגישה החזקה ביותר בעולם להשתחררות מהתמכרויות.זוהי תכנית רוחנית,המיועדת להתגברות על התמכרויות ומבוססת על שלושה עקרונות בסיסיים: 1(ביטחון באלוקים. 2(הימנעות ופתיחת דף חדש. 3(עזרה לזולת הצעדים מבוססים על עקרונות רוחניים המשותפים לכל הדתות.

יש יהודים דתיים שמתקשים לקבל את העובדה שיהיה עליהם ללמוד עם חילונים איך למסור את חייהם להשם.אבל הפסוק הבא מקהלת,אומר את זה בצורה הטובה ביותר:ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָה ֱאלֹקים ֶאת-ָהאָָדםיָָשׁר;וְֵהָמּה ִבְקשׁוּ,ִחְּשּבֹנוֹתַרִבּים

הצעדים הם האל"ף-בי"ת של להיות בני אדם,שנוצרו בצלם אלוקים.ואנו יכולים ללמוד את12האל"ף-בי"ת הזה מכל אדם שהרים את עצמו לדרגה שהיא מעבר לדרגת"חיה".אחד המשתתפים הדתיים הוותיקים בקבוצות12הצעדים משתמש במטאפורה הבאה:הרבה פעמים,כיהודים דתיים השומרים תורה ומצוות ועם זה פועלים על התאווה בשל ההתמכרות,אנחנו דומים לאדם הנוסע על משאית בעלת18גלגלים,שפשוט יוצאת משליטה.במקום זה,עלינו לרדת מהמשאית הזאת ולחזור לתלת-אופן.פשוט,איטי,בטוח ואמיתי.

טכנית,המפגשים הם חילוניים.רוחניים,אבללאדתיים.התכנית לא מלמדת אותנו דבר על אלוקים,אלא רק עלעצמנו,ואיכשהו,זה עוזר לנו להתחבר לאלוקים.

להבין את הקסם של 12הצעדים

בקצרה בכוח הסודי שמאחורי12הצעדים,ומה יש בה,בתכנית הפשוטה הזאת,שאיפשר למיליוני אנשים בכל העולם,מאז שנות ה-30,להשתחרר גם ממקרים חמורים של התמכרות שלושת הצעדים הראשונים הם ליבת התכנית.

צעד1הודינו כי אנו חסרי אונים מול התאווה,וכי אבדה לנו השליטה על חיינו הצעד הזה עוסק בהגעה לתחתית הבור והודאה בתבוסה.אנחנו מודים בחוסר אונים בכל הנוגע בתאווה. )בהמשך נדון ביתר פירוט במונח"הגעה לתחתית הבור"(.אנו לא שולטים בחיינו–אנחנו יודעים שאנחנומוכרחיםלהפסיק,אבל פשוטאיננו יכולים.אנחנו בין הפטיש לסדן

צעד 2 –הגענו לאמונה כי כוח גדול מאיתנו יוכל להביא אותנו לשפיות איננו יכולים לעשות את זה לבד.האמונה בכוח עליון היא קלה ליהודים דתיים,מכיוון שמאז ומתמיד האמנו בהשם.אבל עלינו לחזק את האמונה הזאת,ולהפוך אותה לאמיתית יותר בשבילנו.אנחנו יכולים להשתמש בקבוצת12הצעדים ובספונסר כדרך ללמוד כיצד לעשות שימוש בכוח גדול מאיתנו הנמצא מחוצה לנו

צעד 3 –החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלקים כפי שאנו מבינים אותו זוהי ליבת התכנית.כאן אנחנו מוסרים באופן מוחלט את חיינו ואת רצוננו לכוח עליון.בוטחים בא-ל.אנחנו מפנימים את העובדה שאנחנו לגמרי תלויים בהשם,תלות של חיים ומוות,כפי שתינוק בן יומו תלוי באמו.ואנחנו מפקידים בידיו את חיינו ואת רצוננו,ובוטחים בו באופן מלא שייקח מאיתנו את ההתמכרות ויטפל בנו כשאנו מחלימים.שאר הצעדים למעשה עוסקים ב-איך לבצע את צעד מספר3כראוי.איש אף פעם לא הצליח למסור באופן מלא את חייו ואת רצונו לידי השם,אבל באמצעות שאר הצעדים בתכנית,אנחנו כל הזמן צומחים בכיוון הזה.ודבר מדהים קורה כשאנחנו גדלים בצעד השלישי ומתחילים לחיות בענווה,כנות ויושרה בכל תחומי חיינו)בעזרת הצעדים האחרים(.איש לא מבין בדיוק איך זה עובד ואין לזה הסבר מדעי,אבל באורח פלא אנחנו מגלים שאנחנו כבר לא צריכים להתגבר על ההתמכרות,כי השם עושה את זה בשבילנו,כפי שכתוב, "השם יילחם לכם ואתם תחרישון".אנחנו לומדים להפקיד את כל עניין היצר הרע שלנו בידי השם,ובמקום לעסוק בזה,אנחנו מתמקדים בלחיות את חיינו כמשרתי השם כמיטב יכולתנו.וכשאנחנו עושים את זה כמו שצריך,נראה כי מתרחש נס והשם משחרר אותנו מההתמכרות,יום אחר יום.

זה נשמע בלתי אפשרי,אבל מתועדים אלפי מקרים שבהם זה קרה.אתם יכולים לקרוא חלק מהסיפורים באתר,אחרים בספר הגדול)של אלכוהוליסטים אנונימיים.

ידידי ישב מולי והצהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי אלוקים עשה למענו את מה שהוא לא הצליח לעשות למען עצמו.הרצון האנושי שלו נכשל.הרופאים קבעו כי הוא כבר לא יחלים.החברה עמדה לכלוא אותו מאחורי סורג ובריח.בדיוק כמוני,גם הוא הודה בתבוסה מוחלטת.ואז,למעשה, !הוא זכה לתחיית מתים–הוא נלקח לפתע מערימת הזבל לרמת חיים טובה יותר משידע אי פעם האם הכוח הזה נבע ממנו?ברור שלא.לא נותר בו עוד כוח,כפי שגם לא נותר כוח בי באותו רגע.אף טיפת כוח הייתי בהלם.זה התחיל להיראות כאילו הדתיים צודקים אחרי הכול.היה כאן משהו,בלבו של האדם,שעשה את הבלתי אפשרי.מחשבותיי על נסים השתנו בו במקום.העבר המעופש לא חשוב–מולי,ליד השולחן במטבח,ישב נס וזעק בשורות טובות.

ראיתי שאצל ידידי חלה טרנספורמציה פנימית אמיתית.הוא צעד בדרך אחרת.שורשיו נאחזו באדמה חדשה

הבנתי,לבסוף,שכל העניין הוא המוכנות להאמין בכוח גדול ממני.לא נדרש ממני שום דבר מעבר לזה בשביל לצאת לדרך.ראיתי שמהנקודה הזאת אפשר להתחיל לגדול.על בסיס של נכונות טוטאלית אוכל לבנות את הדבר שזיהיתי אצל ידידי.האם יהיה לי את זה?בוודאי!כך השתכנעתי.שאלוקים דואג לנו,בני האדם,כשאנחנו רוצים אותו מספיק.סוף סוף ראיתי,הרגשתי,האמנתי

מסכים של גאווה ודעה קדומה הוסרו מעל עיניי ועולם חדש התגלה מולי הצעד השלישי עוסק ביכולת לשחרר ולתת לאלוקים להוביל,וחשוב להבין ש"שחרור",הוא למעשה שינוי פנימי.בשביל זה אנחנו צריכים את שאר הצעדים.ככל שאנו לומדים יותר ויותר לשחרר את המערך המוכר של העמדות הפנימיות שלנו והתגובות לדברים שאנו חשים בלבנו,כך אלוקים יכול להוביל בצורה זורמת וטבעית יותר.זוהי העבודה העיקרית והתוצאה של התכנית כל עוד אנחנו נשארים אותם אנשים מבפנים,פשוט נמשיך להילחם בעצמנו.לאורך שאר הצעדים אנחנו לומדים להתנהג בצורה שונה–כך שאין עוד צורך לפעול על התאווה במקום להתמודד עם לחצים,גאווה,פחדים או החיים,על תהפוכותיהם הרבות.שאר הצעדים מבטיחים שלא נישאר אותם האנשים שהיינו קודם.את הידע כבר יש לנו,ועכשיו אנחנו זקוקים לשינוי פנימי.וכשאנו מתקנים את המצב הרוחני שלנו,השם משחרר אותנו מאי השפיות שלנו,יום אחר יום דב,שנשאר נקי בתכנית12הצעדים כבר14שנה)סיפורו מובא בהמשך(,כותב הצעדים עוזרים לנו לזהות שאנו חולים ואיננו יכולים להרשות לעצמנו להיאבק בתאווה כלל. 12במקום זה,אנו לומדים לשנות את המיקוד מ"מאבק",פשוט לעשיית רצון השם בשבילי היום,בכך שאנו משמשים אחרים ואותו.התאווה נתפסת פשוט כמשהו שמסיח את הדעת מהמיקוד החוצה. 

תפילת השלווה

אלי,תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם

האומץ לשנות את אשר ביכולתי

והתבונה להבחין בין השניים

המחבר המקורי של תפילה זו אינו ידוע,אך התיאולוג ריינהולד נייבור עשה בה שימוש באחת הדרשות שלו ב-1930וכך נשארה קשורה בשמו.קבוצות האלכוהוליסטים האנונימיים אימצה אותה כחלק מהפרוטוקול המוצג בכל פגישה וכך עשו גם קבוצות אחרות המטפלות בהתמכרויות,כמו המכורים לסמים,קניות או אכילת יתר.

התפילה מבקשת את השלווה לקבל את אשר אין ביכולתנו לשנות.בהתבוננות נבונה,נוכל,למשל,להכיר בכך שיכולתנו לשנות את זולתנו היא קטנה מאוד.הקשיים הרבים שבהם אנו נתקלים כשאנו רוצים לשנות את עצמנו מעידים על גודל המשימה.

תפילת השלווה היא מפתח לאחריות אישית.אין לנו באמת יכולת לשנות שום דבר חיצוני,קרי המציאות.המציאות תמיד מנצחת.אנו יכולים לשנות רק את הפנימי.בפנימי הכוונה למשמעות שאנו נותנים לדברים החיצוניים,יהיו אשר יהיו.הפנימיות לעולם ניתנת לשינוי,אנחנו הבעלים היחידים עליה.החיצוני משתנה רק כשהפנימי משתנה ולא רגע אחד קודם.אם איננו מרוצים פנימה,כל חיצוני יעורר בנו התנגדות.אדם מסוכסך עם עצמו ימצא פגמים גם בגן עדן.

ההכרה שאנו עושים מאמצים חסרי תוחלת כדי לשנות את ההיבטים החיצוניים של חיינו,משחררת אותנו לעסוק בעיקר–לשנות את גישתנו והתנהגותנו לשם כך דרוש אומץ שנו את הפנימיות,החיצוניות תבוא בעקבותיה.

השלווה מגיעה כאשר אנו מסכימים לקבל את אשר אין ביכולתנו לשנות בעצמנו.המעלות שלנו,החסרונות שלנו,המראה,הדיבור,ההתנהגות–מה מאלה ניתן לשנות?ואת מה עלינו לקבל בשלווה גם אם אין הדבר מוצא חן בעינינו כלל וכלל.

האומץ לשנות את אשר ביכולתי"קורא לנו להתעורר.להפריד בין העיקר לטפל,בין החשוב לטריוויאלי,בין"מה שניתן לעשות לבין מה שהיינו רוצים שיהיה,בין הפנטזיה למציאות.כשאנו מתבוננים בכנות בחיינו,אנו יכולים לגלות היכן יש צורך לקבל בשלווה והיכן אנו יכולים לעשות דבר מה כדי לעזור,לשפר,ללמוד ולצמוח.ההפרדה בין הרצוי למצוי,בין היכולת שלנו האמיתית למדומה היא חיונית לחיים טובים.

המעמיק והמיישם את תפילת השלווה מביא איזון והרמוניה לחייו וחוסך מעצמו צער ואכזבות מיותרות כשאנו פונים פנימה–האומץ מתגלה לנו.אנו רואים בבירור את כל ההתניות שעיכבו אותנו מלהיות מי שאנחנו.התנאים לאושר הבלתי אפשריים שהצבנו לעצמנו,הרצונות הילדותיים שהמציאות תתנהג לפי השקפתנו,השאיפה שכולם יהיו כמונו–כל אלה יעזבו אותנו ויפנו מקום שקט לקבלה.ואז יתעורר האומץ לשנות את אשר ביכולתי–את עצמי.

בכניסה לביתו של עזאם עזאם בכפר מראר תלויה תפילת השלווה.האיש האמיץ הזה בילה שמונה שנים בכלא המצרי,בבידוד,בתנאים קשים ביותר,כלוא על לא עוול בכפו.אך הפלא ופלא,הוא שרד,ונשאר אופטימי.הוא קיבל את אשר לא ניתן לשנות,עשה את כל מה שביכולתו לעשות כדי לשמור על עצמו–על מנת לשמור על כושרו הגופני הוא השיג חבל והתאמן מידי יום עד שהגיע ל-18000דילוגים ביום!ועל מנת לשמור על כושרו הנפשי הוא דאג לשמוע רדיו,לקבל מכתבים מפורטים מאשתו וילדיו וסרב להביא על עצמו מחשבות של ייאוש וצער.

 



לקבלת מידע חייגו 052-3838-436 או השאירו פרטים ואתקשר