מרכז טבע האדם, מרכז גוף – נפש & רוח, קשר אדם חיה – טיפול בסיוע בעלי חיים ולוגותרפיה

 

לוגותרפיה

גישה אקזיסטנציאליסטית שמתמקדת ב"שאיפה למציאת משמעות החיים.

 

מציאת משמעות 

חיפוש אחר משמעות וחופש מצוי בליבת הקיום האנושי, וחוצה דורות ותרבויות.

 

טיפול בסיוע סוסים מהקרקע 

טיפול בסיוע סוסים היא גישה חווייתית המערבת באופן פעיל סוסים בטיפול בבריאות הנפש.

 

טיפול בסיוע בעלי חיים

אני גן חיות שלם: השתקפות הנפש באמצעות החיות השונות במרחב , תוך כדי התהליך הטיפולי.