Well Being – לוגותרפיה – האדם מחפש משמעות, מרכז גוף נפש ורוח.

 

לוגותרפיה

גישה אקזיסטנציאליסטית שמתמקדת ב"שאיפה למציאת משמעות החיים.

 

טיפול בסיוע כלבים 

הקשר בין בני האדם לכלבים הוא הדוק כמו שנאמר הכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם, כולו לב .

 

טיפול בסיוע סוסים מהקרקע 

טיפול בסיוע סוסים היא גישה חווייתית המערבת באופן פעיל סוסים בטיפול בבריאות הנפש.

 

SE החוויה הסומטית 

שיטת טיפול ייחודית,המתבססת על יכולות טבעיות, לריפוי טראומה ולהתמודדות עם לחץ מתמשך